Regulamin

§ 1 Informacje ogólne

Poniższy regulamin obowiązuje między firmą Master Service Group SA a klientem korzystającym z usług firmy Master Service Group SA. Klientami mogą być zarówno przedsiębiorcy jak i konsumenci. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej w celach w znacznej mierze niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową prowadzoną na własny rachunek. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna lub prawna albo spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która w chwili dokonywania czynności prawnej działa w ramach prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej.

Serwis europrzelew24.pl należy do firmy Master Service Group SA i działa na zlecenie i we współpracy z firmą Thomann Gmbh, umożliwiając dokonywanie płatności w polskich złotych. Jednocześnie firma Master Service SA pozostaje w pełni niezależna i ponosi własną odpowiedzialność za należności i zobowiązania wynikające z prowadzenia działalności.

§ 2 Składanie zlecenia

Zawarcie transakcji między klientem a firmą Master Service Group SA następuje przez serwis europrzelew24.pl w opisany poniżej sposób:

 • Klient zleca dyspozycję wykonania przelewu klikając „Wyślij przelew” z poziomu głównej strony serwisu. Tym samym przekierowywany jest, w zależności od tego czy jest aktualnie zalogowany w serwisie, do strony logowania (dla niezalogowanych klientów) lub do pierwszego kroku składania zlecenia (dla zalogowanych użytkowników).
 • Na stronie logowania klient może zalogować się do serwisu lub kontynuować składanie zlecenia jako gość. Zlecenia składane przez zalogowanych klientów posiadają uproszczoną formę. Aby zalogować się do serwisu, klient podaje swój adres e-mail oraz hasło, następnie naciska przycisk „Zaloguj się”. Jeżeli podano prawidłowe dane logowania, klient przekierowywany jest do pierwszego kroku składania zlecenia. Aby złożyć zlecenie jako gość, klient naciska przycisk „Bez logowania”. Przekierowywany jest do pierwszego kroku składania zlecenia.
 • Krok 1/3: W pierwszym kroku składania zlecenia klient podane nr zamówienia ze sklepu thomann.de oraz kwotę zamówienia. Minimalna kwota zamówienia wynosi 20,00 €. Jeżeli klient nie korzysta z uproszczonej procedury składania zlecenia, dodatkowo wypełnia dane osobowe, niezbędne do przyjęcia zlecenia. następnie, niezależnie od tego, czy korzysta z procedury uproszczonej czy zwykłej, potwierdza zapoznanie się i akceptację regulaminu serwisu zaznaczając opcję „Akceptuję warunki regulaminu”. Jeżeli klient nie akceptuje warunków regulaminu, powinien przerwać procedurę składania zamówienia. Po wypełnieniu danych klient naciska przycisk „Dalej” i przekierowywany jest do drugiego kroku składania zlecenia.
 • Krok 2/3: Klient sprawdza poprawność wprowadzonych danych. Jeżeli są one nieprawidłowe, może powrócić do ich edycji naciskając przycisk „Wróć”. Szczególną uwagę klient powinien zwrócić na wyróżnioną w kolorze czerwonym kwotę przelewu w PLN, którą będzie musiał zapłacić, aby zrealizować zlecenie. Jeżeli klient akceptuje dane zlecenia, naciska przycisk „Potwierdź zlecenie”. Przekierowywany jest do trzeciego kroku składania zlecenia.
 • Krok 3/3: Zlecenie zostało zarejestrowane w serwisie. Na stronie wyświetlone zostają szczegółowe instrukcje dotyczące wykonania przelewu w polskich złotych, gdzie określona jest kwota jak i termin w jakim klient powinien wykonać przelew. Te same informacje przesyłane są również na adres email klienta. Po zapoznaniu się z nimi, klient powinien tego samego dnia wykonać przelew. Jest to ostatni wymagany krok wykonywany przez klienta w celu realizacji zamówienia.

Jeżeli zlecenie złożone zostało przez zalogowanego klienta serwisu europrzelew24.pl to w panelu klienta ma możliwość podglądu swoich zleceń, zmiany swoich danych osobowych oraz stałe usunięcie konta.

Po otrzymaniu płatności w polskich złotych przelewy wysyłane są w trybie pilnym na konto:
Musikhaus Thomann Gmbh
Deutsche Bank 24
IBAN DE19 7607 0024 0811 500800
BIC DEUTDEDB760

§ 3 Anulowanie zlecenia

 • Zlecenie może zostać anulowane przez klienta, pod warunkiem że nie rozpoczęła sie jeszcze procedura realizacji zlecenia. Zlecenia takie posiadają status „Oczekuje na przelew”. Opcja anulowania dostępna jest tylko dla zleceń wykonanych przez zalogowanych klientów.
 • Jeżeli przelew złotówkowy nie zostanie zaksięgowany na koncie firmy Master Service Group SA w przewidzianym terminie, zlecenie zostanie automatycznie anulowane.
 • Anulowanie zlecenia nastąpi również jeśli klient wyśle przelew niezgodny z otrzymanymi instrukcjami (np. nieprawidłowy tytuł przelewu, nieprawidłowa kwota przelewu).
 • Serwis europrzelew24.pl zastrzega sobie prawo do anulowania zlecenia jeśli kwota przelewu w polskich złotych została obliczona niepoprawnie w wyniku błędu technicznego lub innego rodzaju pomyłki. Dodatkowo zlecenie może zostać anulowane, jeżeli jego wykonanie jest niemożliwe w określonym terminie z powodów niezależnych od firmy Master Service Group SA, takich jak awaria serwerów lub przerwy w działaniu systemów bankowych.
 • Anulowanie zlecenia nie jest możliwe, jeżeli zlecenie zostało przekazane do realizacji czyli uzyskało status „W realizacji”.
 • Niezależnie od powodu anulowania zlecenia, firma Master Service SA zwróci środki przelane na realizację tego zlecenia na to samo konto z którego zostały wysłane.

§ 4 Odpowiedzialność prawna

Firma Master Service Group SA nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wszelkiego rodzaju szkody powstałe w skutek korzystania z usług serwisu europorzelew24.pl. Firma Master Service Group SA ponosi odpowiedzialność jedynie wtedy, gdy szkody zostały spowodowane umyślnym działaniem i nie są zgodne z ideą działania serwisu europorzelew24.pl.

§ 5 Miejsce wykonania umowy i jurysdykcji

Korzystanie z usług serwisu europrzelew24.pl podlega wyłącznie prawu szwajcarskiemu z wyłączeniem prawa o międzynarodowym handlu usługami (GATS). Wszelkie kwestie sporne wynikające pośrednio lub bezpośrednio z korzystania z usług serwisu europrzelew24.pl rozstrzyga sąd, w którego okręgu zarejestrowana jest firma.

Zamknij to okno

Strony serwisu wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z serwisu z włączoną opcją używania plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej oznacza, że akceptujesz wykorzystywanie plików cookies przez serwis. Dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies zawiera Polityka prywatności. OK, rozumiem